Szybka gotówka sprawdza klientów w kilku bazach do jakich należy nie tylko BIK, ale również BIG, KRD, ZBP oraz ERIF. Do złożenia wniosku o pożyczkę konieczne są takie dokumenty jak dowód osobisty, numer konta bankowego oraz numer telefony klienta. Maksymalna wielkość odsetek ustawowych wynosi tutaj dwa razy tyle do odsetki ustawowe za opóźnienie. Oblicza się je poprzez dodanie do stopy referencyjnej Narodowego Banku polskiego 2 razy po 5,5 punktu procentowego. Pożyczki mogą być sfinansowane na okres 7, 14 lub 30 dni. Refinansowanie powinno być dokonane do momentu, kiedy nastąpi termin spłacenia pożyczki pierwotnej. Konieczne jest w takim przypadku zapłacenie opłaty za refinansowanie zobowiązania. W przypadku, kiedy nie spłacimy na czas pożyczki darmowej przyjdzie nam za nią zapłacić tak jak za płatną. Maksymalny koszt wydłużenia pożyczki o miesiąc wynosi 310 złotych i do tego naliczane są jeszcze odsetki karne w wysokości aż czterokrotności stopy lombardowej co nam daje aż 10%. W przypadku, kiedy otrzymamy od banku monit, czy to wezwanie na e-mail, czy telefoniczne, czy też kiedy otrzymamy SMS trzeba będzie za to zapłacić 60 złotych. Za wezwanie listowne zapłacimy 10 złotych. Jak widać opóźnienia w spłacie tej chwilówki mogą być dla ans naprawdę kosztowne. Trzeba dobrze przemyśleć, czy taka forma kredytowa jest dla nas odpowiednia, czy nie lepszym rozwiązaniem będzie udanie się do banku.