Przeznaczenie kredytu Bardzo dużą zaletą ego która przyczynia się do tego, że jest on tak bardzo popularny jest to że kredyt ten możemy przeznaczyć na dowolny cel niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej – a zatem możemy przeznaczyć go na. zakupy, wakacje czy spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a nawet kupno samochodu. Bank nie będzie kontrolował tego w jaki sposób i na co wydajemy pożyczone pieniądze.

Koszty kredytu Z kredytem gotówkowym wiąże się wiele różnych kosztów i opłat, niektóre z nich są oczywiste ale zdarzają się także takie o których nie mamy pojęcia, dlatego też warto wcześniej dowiedzieć się jak najwięcej na ten temat. Podstawowym kosztem kredytu są odsetki ina nie musimy zwrócić dużą uwagę. Bank podaje oprocentowanie w skali roku. Nie może być ono wyższe niż czterokrotność stopy lombardowej ustalanej przez NBP.

Wysokość dodatkowych kosztów zależna jest przede wszystkim od oferty banku. Prowizja za przyznanie kredytu pobierana jest po wypłaceniu kredytu i może zostać zapłacona w całości wraz z pierwszą ratą lub może zostać skredytowana, czyli rozłożona na raty.

Inna kategoria kosztów to ubezpieczenia. Są one zabezpieczeniem przede wszystkim dla banku. Zakres ochrony zależy głównie od tego jakie ubezpieczenie wybierzemy. Najczęściej ubezpieczyciel, w zamian za otrzymaną składkę, zobowiązuje się spłacić pozostały dług w razie śmierci, trwałego kalectwa lub niezdolności do pracy kredytobiorcy.