Sprzedaż łączona z jasnymi ograniczeniami

Banki jeszcze kilka lat temu wiązały udzielenie kredytu hipotecznego z wykupieniem, dodaniem innego produktu finansowego. W zaktualizowanej ustawie obowiązuje zakaz sprzedaży wiązanej, co odbija się pozytywnie na porównywaniu ofert. Kredytodawca nie może uzależnić udzielenia kredytu od wyboru innych produktów, ale może oczywiście zaproponować opcje dodatkowe.

Łatwiejsze porównywanie kredytów hipotecznych

Formularz informacyjny do kredytu hipotecznego umożliwia już pełne porównanie ofert na całym rynku, a nie spekulację. Poza tym przyśpieszono rozpatrzenie wniosku kredytowego do 21 dni, a nie jak wcześniej nawet do kilku miesięcy. Niektóre banki rozbiły jednak wniosek kredytowy na wniosek wstępny i ostateczny i warto na ten punkt uważać, aby przypadkiem nie stracić czasu na dopełnianie formalności. Decyzja kredytowa wydana przez bank jest już ostateczna w terminie określonym przez regulamin (najczęściej 30 dni).

Coraz więcej korzyści dla kredytobiorców Inne zmiany to prawo do wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego bez narzucania dodatkowych opłat, realna pomoc w restrukturyzacji, wyjaśnienie dotyczące ewentualnego odrzucenia wniosku kredytowego, wydłużenie okresu sprzedaży nieruchomości do sześciu miesięcy na wypadek wystąpienia przesłanek do rozwiązania umowy.