Nie sposób nie poruszyć tak ważnej kwestii, która istotnie wpływa na całkowity koszt zobowiązania jaką jest prowizja sięgająca nawet kilku procent za jego udzielenie. To tym bardziej obciążające kiedy bank wnosi o jej całościowe uregulowanie zaraz po podpisaniu umowy. Wówczas w przypadku prowizji w wysokości 3% od kwoty kredytu rzędu 200tys należy dopłacić 6tys złotych by cieszyć się „lekką ratą”. Pocieszające jest to, że banki dostosowują swoje oferty również dla osób nie dysponujących tego typu możliwościąi wówczas prowizja doliczana jest do wysokości kredytu a następnie rozkładana na sprecyzowany w umowie okres zobowiązania. Takie rozwiązanie w przypadku prowizji 0% co prawda powiększa koszt kredytu jednakże w perspektywie lat nie jest tak odczuwalne dla kieszeni wnioskodawcy.

Ubezpieczenie kredytu Przyszłości przewidzieć się nie da ale można ją zabezpieczyć. To na co nie mamy wpływu możemy objąć w ramy ubezpieczenia, zarówno wnioskodawca jak i bank wybiera najlepszą z możliwych opcji:

Ubezpieczenie na życie – wykupienie tego rodzaju polisy nie tylko wpłynie na korzystniejsze warunki kredytowania ale też gwarantuje spłatę zobowiązanianawet w przypadku śmierci kredytobiorcy

Ubezpieczenie pomostowe – towarzyszące od momentu udzielenia pożyczki aż do chwili wpisania nieruchomości do księgi wieczystej. Jeśli wpis zostanie dodany wcześniej, koszt polisy jest zwracany.W innym przypadku opłata za nią jest pobierania w przez określony czas trwania umowylub zawarta w powiększonej marży,

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – opcja dedykowana osobom z uszczuplonym wkładem własnym i jest naliczana do chwili dysponowania środkami odpowiadającymi 1/5 wartości nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości –obowiązkowe ubezpieczenie gwarantujące przekazanie odszkodowania na skutek zniszczenia nieruchomości w wyniku wypadków losowych takich jak np.pożar. W takim przypadku wymagane jest przeniesienie wierzytelnościz polisy na bank, czyli tzw.cesja.

Ubezpieczenie od utraty pracy –wybór nie cieszący się dużą popularnością ze względu naniekorzystność warunków jakie uprawniają do jej wypłaty, zwykle jest to finansowanie trwające maksymalnie kilkanaście miesięcy.