1__2_.jpg Czym jest tak naprawdę zdolność kredytowa? Jest to określenie tego, czy jesteśmy dla banku wiarygodni jako kredytobiorcy. Wiadomo, że zanim pracownicy banku podejmą decyzje o tym, czy chcą nam dać kredyt czy nie, muszą sprawdzić, czy nasza sytuacja finansowa pozwala nam na spłacanie co miesiąc raty takiego zobowiązania. Dlatego jeśli komuś naprawdę będzie na tym zależało, to oczywiście sam w krótkim czasie się o tym przekona.