Categories :

Lokaty strukturyzowane – warto, czy nie?

W dobie koronawirusa – i bardzo niskich stóp procentowych – znalezienie opłacalnej lokaty jest bardzo trudne. Sytuacji nie sprzyja dążenie banków do tego, by koszt pozyskiwania przezeń kapitału był jak najniższy. Dlatego nic w tym dziwnego, że oczy wielu potencjalnych Inwestorów skłaniają się w stronę lokat strukturyzowanych. Czy zatem faktycznie warto w nie inwestować, czy może raczej przewidywane z nich zyski to tylko chwyt marketingowy? W poniższym artykule spróbujemy znaleźć odpowiedź na to pytanie.

Czym jest struktura?

Jak sama nazwa wskazuje, lokata strukturyzowana to produkt finansowy, który posiada cechy kilku różnych produktów finansowych. Pierwszą i najważniejszą jest ochrona kapitału, wynikająca ze specyfiki standardowej lokaty bankowej. Tym samym Klient inwestujący w rozwiązania strukturyzowane nie ponosi ryzyka utraty wkładu, lecz jedynie należnych z jego tytułu odsetek. Drugą istotną cechą tych lokat jest możliwość inwestowania nie w środki kapitałowe, lecz w różne dobra inwestycyjne. Bardzo popularną formą lokat strukturyzowanych są produkty finansowe inwestujące w złoto. Dzięki temu odsetki z tejże lokaty są znacznie wyższe, aniżeli w przypadku standardowych produktów terminowych. Niemniej – co warto podkreślić – ryzyko związane z ich uzyskaniem jest zdecydowanie mniejsze. W najgorszym wypadku mówimy o zamrożeniu kapitału na okres zawiązania wkładu inwestycyjnego.

Opłata manipulacyjna – koszt, czy bezpieczeństwo banku?

Istotnym elementem każdej lokaty strukturyzowanej jest tak zwana opłata manipulacyjna. Jest ona naliczana przez bank, który pobiera ją w przypadku wcześniejszego rozwiązania lokaty. Jej wysokość jest odwrotnie proporcjonalna do czasu trwania inwestycji. Dlatego im później rozwiążemy lokatę (przed upływem okresu jej zapadalności), tym opłata ta będzie niższa. Jak więc łatwo się domyślić, stanowi ona swoiste zabezpieczenie interesów banku, który w ten sposób rezerwuje sobie zyski w przypadku wcześniejszego rozwiązania depozytu. W przeciwnym razie poniósłby on stratę, gdyż również pobiera on swoją własną prowizję od uzyskanego w ten sposób zysku.

Jak to wszystko działa?

Mechanizm inwestowania w ramach lokat strukturyzowanych jest bardzo złożony i polega w głównej mierze na obrocie towarami bazowymi, w które inwestowana jest wybrana lokata. Bank inwestuje przekazane przez Klienta środki w zakup wybranych aktywów, by następnie móc z zyskiem je sprzedać. Oczywiście uzyskane w ten sposób środki są dzielone pomiędzy bank a rzeczywistego inwestora. Maksymalny zysk tego drugiego powinien być przedstawiony w prospekcie informacyjnym dotyczącym wybranego produktu finansowego. Z naturalnych przyczyn nie ma możliwości określenia minimalnego zysku lokaty, gdyż zależy on od aktualnej sytuacji rynkowej. Na marginesie warto zaznaczyć, że dostępne w ofercie banków lokaty strukturyzowane, należą do grupy najbezpieczniejszych narzędzi inwestycyjnych. Mamy tu na myśli nie tylko zwrot kapitału, ale też gwarantowanie wkładu w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Gwarancja ta dotyczy środków o maksymalnej wartości 100 tysięcy euro.

Podsumowanie

Lokaty strukturyzowane to bezpieczny środek inwestycyjny, który przeznaczony jest dla początkujących inwestorów, zdecydowanych na dywersyfikację własnego portfela inwestycyjnego. I choć zawsze istnieje ryzyko „zamrożenia” wkładu, to jednak czasami warto je ponieść, analizując wcześniejszą sytuację na rynku surowców, walut, akcji itd.. Pamiętajmy, że decyzja dotycząca realizacji takiej inwestycji, nigdy nie może być podjęta pochopnie!