Categories :

Trudna sztuka oszczędzania

Można powiedzieć, że oszczędzanie to sztuka połączona z teoretycznymi aspektami ekonomicznymi. Oszczędzanie nie powinno kojarzyć się jednak ze skąpstwem. Osoba oszczędna charakteryzuje się bowiem racjonalnym wydatkowaniem przechowywanych środków finansowych, które ostatecznie są przeznaczane na zakupy o możliwie najwyższym poziomie użyteczności indywidualnej. Takie rozumienie oszczędzania sprzyja lepszemu lokowaniu własnych środków na rynku finansowym. Z czym wiąże się zatem sztuka oszczędzania w praktycznym zakresie?

Nauka praktycznej sztuki oszczędzania dla każdego

Nowoczesna teoria ekonomii podpowiada, aby oszczędności, ogólnie cały posiadany w gospodarstwach domowych kapitał dywersyfikować. Co to oznacza w praktyce i jakie niesie skutki długoterminowe? Przyczyna dywersyfikacji to po prostu chęć maksymalnego zabezpieczenia pieniędzy i uniezależnienie się od warunków funkcjonowania nowoczesnej gospodarki poddawanej cyklicznym wahaniom. Dywersyfikacja w oszczędzaniu jest powiązana z podejściem do ryzyka. Człowiek mający niezbyt dobre podejście do ryzyka założy lokaty bankowe i ewentualnie dokupi akcje spółek dywidendowych na giełdzie na wiele lat. Człowiek z trochę większym poziomem ryzyka zacznie inwestować w akcje, obligacje korporacyjne, nieruchomości, a nawet w instrumenty pochodne, chociażby rynek giełdy walutowej Forex. Oszczędzania nie można jednak mylić z inwestycjami, chociaż te pojęcia przechodzą między sobą.

Zachowuj długoterminową płynność finansową

Sztuka oszczędzania zakłada stały dostęp do oszczędności. Lepiej, abyś miał do nich stały wgląd na wszelki wypadek i mógł wszystko od razu wypłacić, jeżeli zajdzie taka potrzeba. To gwarancja zachowania płynności gospodarstwa domowego. Oszczędzając obserwuj fundamentalne wskaźniki ekonomiczne, powiązane głównie z procesami inflacji, a także kształtowaniem się stóp procentowych. Wysokie stopy procentowe przy stosunkowo niskiej inflacji gwarantują największe korzyści dla osób oszczędzających.

Zbilansowanie ryzyka podstawą długoterminowego oszczędzania

Dywersyfikacja pozwala zoptymalizować ryzyko, przenosząc je na wiele instytucji, instrumentów, itp. Oczywiście poświęcasz tutaj stosunkowo więcej czasu na monitorowanie posiadanych zasobów. W nowoczesnych obszarach zarobkowania bardzo dobrze radzą też sobie pożyczki społecznościowe, wykorzystywanie oszczędności do zakładania własnych, drobnych biznesów, zamiana oszczędności w waluty, środki trwałe w perspektywie podnoszące wartość, itp. Bilansowanie stopy zwrotu to najlepsza strategia obserwowana w nowoczesnej ekonomii. Nie poleca się przy oszczędzaniu wynajmowania doradców finansowych, szczególnie w bankach detalicznych. Poniesiesz bowiem dodatkowe koszty zarządzania kapitałem. Fundusze inwestycyjne w wersji klasycznej praktycznie nigdy nie zarabiają normalnych kwot w dłuższym terminie. Czy teraz podejdziesz do sztuki oszczędzania w lepszy sposób?