Categories :

Korzyści z inwestowania w lokaty

Lokaty bakowe niewątpliwie należą do jednych z  najpewniejszych sposobów inwestowania i dlatego mimo relatywnie niewielkiego zysku są one bardzo chętnie wybierane przez wiele osób.   Są to produkty bankowe dostępne w każdym banku, a mało tego, każdy z baków posiada jeszcze różne opcje lokat. To, że lokaty są udzielane przez banki ma jeszcze jedna ważna zaletę wypływającą na bezpieczeństwo środków. Każdy bank obowiązkowo uczestniczy w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Dzięki temu, nawet gdyby okazało się, że bank jest niewypłacalny, to właściciel i tak może odzyskać swój kapitał właśnie poprzez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Coraz prostsze jest również zakładanie lokat. Często można zrobić to przez internet bez wychodzenia z domu. Bankowość online umożliwia również szybkie  i wygodne kontrolowanie stanu lokaty.

Duża ilość lokat dostępnych na rynku sprawia, ze każdy chcący w ten sposób zainwestować swoje środki powinien znaleźć cos odpowiedniego dla siebie. Najpierw jednak trzeba wiedzieć, czego tak naprawdę po lokacie się oczekuje. Chodzi tu zarówno zyski, jak i o inne aspekty. Przede wszystkim trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie jak dużą sumę chce się zainwestować w lokatę oraz na jak długi okres zamierza się ja ulokować. Wielkość sumy jest istotna choćby z tego powodu, że praktycznie w każdej lokacie wymagany jest jakiś wkład minimalny. Z tego powodu można już odrzucić oferty, gdzie wymagany wkład jest większy od posiadanej kwoty środków, chyba, że zamierza się poczekać i uzbierać odpowiednią sumę. Druga kwestia to czas ulokowania środków. Jest to z pewnością cecha mająca znaczenie dla wysokości osiąganych zysków. Jednakże nie tylko to jest w tym przypadku ważne. Trzeba bowiem mieć świadomość, że w przypadku, kiedy pobierzemy pieniądze z lokaty przed terminem stracimy wypracowane już odsetki. Dlatego też długoterminowe lokaty mają sens tylko wtedy, jeśli wpłacanych na nie pieniędzy nie będziemy potrzebować aż do czasu ich zakończenia. Jeśli jest inaczej, to warto zainwestować na przykład w jakąś lokatę krótkoterminową, choćby kwartalną. Oferta taka może być atrakcyjna tym bardziej, że często lokaty krótkoterminowe są objęte promocja, w ramach której otrzymuje się bardzo atrakcyjne oprocentowanie lokat.

W kwestii samego zysku to właśnie oprocentowanie jest za niego bezpośrednio odpowiedzialne. Określa ono wprost, jaka część środków wpłaconych będzie liczona jako zysk. Samo oprocentowanie może jednak ulegać zmianom pod wpływem zmian stóp procentowych. Wyższe stopy procentowe to wyższe oprocentowanie lokat i analogicznie wygląda sytuacja w druga stronę. Zmienne oprocentowanie to z jednej strony ryzyko, a z drugiej szansa na większe zyski z lokaty. Jeśli jednak ktoś nie chce w ten sposób ryzykować, to może się przed tym zabezpieczyć wybierając lokatę ze stałym oprocentowaniem. Wartość tego oprocentowania nie zmienia się aż do końca lokaty i bazuje ona na wartości stóp procentowych w dniu rozpoczęcia lokaty. Na wysokość zysków wpływa także częstotliwość kapitalizacji odsetek. Im będzie ona większa, tym lepiej. Kapitalizacja polega bowiem na dołączaniu do kapitału wypracowanego zysku, a co za tym idzie za każdym razem podstawa do naliczania kolejnych odsetek jest większa. Ostatecznie z tego powodu lokata przynosi nieco większe zyski. Na wysokość zysków mogą tez wypływać jeszcze inne czynniki w przypadku bardziej niestandardowych ofert, na przykład w lokacie walutowej. Tam dość spore znaczenie może mieć kurs waluty w jakiej założona jest lokata. Zmiany kursu walut są również czynnikiem ryzyka, ale mogą też być źródłem większych korzyści w tym przypadku.