Typy kredytów samochodowych.

Mamy trzy zasadnicze typy kredytów samochodowych: kredyt standardowy, kredyt jednoratowy i tak zwany kredyt balonowy. Standardowy kredyt samochodowy charakteryzuje się tym, że w każdym miesiącu spłaca się tatę kapitałową i odsetkową. Zasada jest taka sama jak w przypadku kredytów gotówkowych. Bank sam w sposób indywidualny ustala jaki jest wymagany wkład własny. Ten typ kredytu samochodowego zaciągany jest na okres od kilku miesięcy do kilkunastu lat. Kredyt jednoratowy nazywany jest kredytem 50/50 lub 60/40. Jedną z największych jego zalet jest to, że nie jest on oprocentowany. Od kredytu płaci się prowizję i opłaca zabezpieczenie w postaci jednorazowej polisy na życie. Kredyt spłaca się w dwóch transzach, w których pierwsza jest co najmniej połową wartości pojazdu, zaś kolejną płaci się po kilku latach. Tego typu pożyczkę można otrzymać w bankach samochodowych. Kredyt balonowy oferowany jest w kilku bankach w Polsce i jest to kredyt jaki udzielany jest na okres od 24 miesięcy do 60 miesięcy. W ramach tej oferty mamy możliwość wymiany auta jakie kredytujemy na nowe po trzech latach. Na początku wpłacamy wkład własny, który stanowi 1/10 wartości samochodu. Reszta rozkładana jest na raty miesięczne. Pierwsza z rat jest największa i może stanowić nawet połowę wartości kredytowanego pojazdu.