gold-431536_640.jpg Wsparcie finansowe dla studenta Kredyt bankowy w wielu sytuacjach umożliwia podjęcie trudnego wyzwania. Tak właśnie jest w przypadku osób, które planują kontynuować naukę na uczelni ale nie mają środków finansowych aby móc spełnić swoje marzenia. Nie bez przyczyny większość banków oferuje kredyt gotówkowy studencki.

Formalności w kredycie studenckim O pożyczkę gotówkową dla studenta może ubiegać się sam zainteresowany lub np. rodzice studenta. W tym pierwszym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, kiedy to osoba niepracująca (kandydat na studia dzienne) nie notuje stałych dochodów, a mimo to jest dla instytucji bankowej poważnym partnerem biznesowym. W praktyce jednak, bardziej cenionym klientem banku będzie z pewnością przyszły student, który planuje naukę w trybie niestacjonarnym, czyli zaocznym. Niezależnie od trybu studiów, osobą figurującą na umowie bankowej może być np. rodzic studenta, to właśnie na nim będzie spoczywać odpowiedzialność za spłaty kredytu gotówkowego.