Categories :

Czy warto spłacić kredyt gotówkowy przed terminem?

Spłata kredytu gotówkowego przed terminem to bardzo ciekawe zagadnienie, częściowo wpływające na minimalizację ryzyka dla budżetu gospodarstwa domowego. Jak wcześniejsza spłata wygląda w Polsce i pod kątem prawnym i dotyczącym zwykłego, praktycznego podejścia do zarządzania portfelem zadłużeniowym?

Problematyka wcześniejszej spłaty zobowiązania konsumpcyjnego

Akt prawny, który bezpośrednio odnosi się do problematyki wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego to ustawa o kredycie konsumenckim (konkretnie rozdział czwarty). Konsument zainteresowany pożyczką gotówkową może właściwie w dowolnym momencie spłacić zadłużenie, czy to całościowo, czy częściowo, bez żadnych negatywnych konsekwencji. To ważna informacja, ponieważ w przypadku otrzymania sporej premii w pracy, spadku, czy nieprzewidzianego, większego dochodu kredyty gotówkowe naturalnie lepiej, jak najszybciej pozamykać, żeby zaktualizować pozytywnie historię spłat w Biurze Informacji Kredytowej. Szybsza spłata kredytu gotówkowego umożliwia odzyskanie części kosztów poniesionych na etapie podpisywania umowy. Czas obowiązywania umowy odpowiednio się skraca, a to wymusza ponowne przeliczenie kosztów i przekazanie różnicy konsumentowi przez kredytodawcę. Jeżeli nie możesz odzyskać pieniędzy zgłoś się do firm (kancelarii) wyspecjalizowanych w negocjacjach z bankami, odzyskującymi odszkodowania, prowizje.

Niski koszt wcześniejszej spłaty jako naturalne wynagrodzenie banku za obsługę klienta

Niektóre banki narzucają prowizje za wcześniejszą spłatę. Dlaczego to zgodne z prawem? Po prostu bank ponosi pewne koszty rozpatrzenia wniosków, na utrzymanie infrastruktury technicznej do udzielania zobowiązań. Największy zarobek banku wynika z możliwie najdłuższej obsługi kredytu gotówkowego. Najczęściej prowizję stosuje się tylko w początkowym okresie. Pytanie, czy zawsze opłaca się dokonywanie nadpłat? Niekoniecznie, ponieważ na rynku kredytów gotówkowych, szczególnie średnio i długoterminowych udzielanych na kilka lat występuje luźna polityka monetarna (niskie stopy procentowe), co łączy się również przez czynniki gospodarcze z dość wysoką inflacją. Przy wysokiej inflacji spłacasz praktycznie każde zadłużenie nieco taniej w realnych wartościach i to rok do roku. W takim układzie lepiej spłacać kredyt regularnie, aż do końca obowiązywania umowy, bo ostatecznie i tak wyjdziesz na tym interesie dość dobrze i to bez specjalnego nadwyrężenia budżetu. Zamiast wcześniejszej spłaty optymalizuj koszty dłuższego kredytu konsumpcyjnego refinansowaniem, np. w innej placówce. To metoda spłaty droższego kredytu gotówkowego tańszym. Banki przecież regularnie uruchamiają oferty promocyjne.

Wcześniejsza spłata potwierdzona w konkretnym, ustawowym terminie

Wszystkie sprawy dotyczące wcześniejszej spłaty zobowiązania bank musi rozliczyć w przeciągu 14 dni. To ważny termin, w którym powinieneś otrzymać potwierdzenie zakończenia współpracy.