Categories : Bez kategorii

Inwestowanie, czy oszczędzanie – praktyczny poradnik

Różnica pomiędzy inwestowaniem, a oszczędzaniem wydaje się bardzo płynna. Trzeba jednak zrozumieć dokładnie oba pojęcia, aby maksymalnie wykorzystać ich potencjał w budowaniu niezależności ekonomicznej na poziomie gospodarstwa domowego. W artykule zrozumiesz, czym w praktyce jest inwestowanie, a czym oszczędzanie i w jaki sposób dobierać instrumenty oszczędnościowo – inwestycyjne, żeby najlepiej pomnażać kapitał.

Inwestowanie wynikające bezpośrednio z uzbieranych oszczędności

Można powiedzieć, że nie ma inwestowania bez wcześniejszego oszczędzania. Oczywiście nowoczesne narzędzia na rynku finansowym zapewniają, np. wykorzystanie dźwigni finansowej, ale to naprawdę ryzykowne podejście. Czym jest dźwignia finansowa? Wystarczy niewielki depozyt zabezpieczający, aby sterować znacznie wyższym kapitałem. Zysk i straty pochodzą od wahań dużego kapitału, a nie depozytu zabezpieczającego w skrócie. Inwestowanie z własnych oszczędności wydaje się bardzo bezpieczną strategią, a jednocześnie dającą wiele motywacji. Własnych pieniędzy większość inwestorów indywidualnych nie chce zbyt szybko stracić, ponieważ odbudowa oszczędności trwa znacznie dłużej. Oszczędzanie rozpoczyna się od rozpoznania lokat bankowych dostępnych w bankach. Nie zaleca się przechowywania wszystkich pieniędzy w jednej instytucji finansowej, ponieważ wtedy nie wykorzystujesz potencjału lokat promocyjnych, bardzo przydatnych w zwiększaniu oprocentowania długoterminowego. Oszczędzanie to zrzeczenie się bieżącej konsumpcji. W inwestowaniu dochodzi natomiast potencjał osiągnięcia znacznie wyższego zysku niż przy podejmowaniu standardowego zatrudnienia. Najszybciej inwestuje się w papiery wartościowe, dalej w waluty, cenne surowce, dzieła sztuki, ziemię, nieruchomości. Warto dopasować inwestycje do własnej wiedzy, a także ogólnych potrzeb gospodarstwa domowego. Niektórzy inwestorzy indywidualni nie chcą uzyskać pełnej niezależności ekonomicznej, ale jedynie zabezpieczyć byt rodziny, czy po prostu przyszłość budżetu domowego w krytycznych sytuacjach. Inwestowanie za pośrednictwem kredytu jest ciekawym rozwiązaniem, ale tylko w rękach bardzo doświadczonego inwestora. Kredyt hipoteczny to jeden z najlepszych przykładów. Po zakupie nieruchomości przeznaczasz ją pod wynajem, czy pod dalszą sprzedaż, za wyższą cenę umożliwiającą przy okazji spłatę długoterminowego zobowiązania.

Wypracowany zysk powinien trafić na lokaty bankowe

Długoterminowe oszczędzanie na lokatach bankowych wydaje się niezbędne przez cały okres obowiązywania inwestycji na rynku kapitałowym, czy w innych obszarach. Poza tym na lokaty bankowe wycofujesz standardowo wypracowane już zyski, co pozwala na ich maksymalne zabezpieczenie. Cykl koniunkturalny nie zawsze pozwala na inwestowanie. Z tego powodu lokata pozostaje w dużym uznaniu inwestorów.

Efektywność inwestowania zależy od racjonalnego oszczędzania

Inwestowanie polega na aktywnym działaniu. Natomiast oszczędzanie jest nieco bierną, wymagającą cierpliwości czynnością. Oszczędzanie to jednak pozytywny nawyk, bez którego de facto nie ma dalszych inwestycji. Można bowiem inwestować na podstawie kredytu, albo na podstawie własnych nadwyżek. Lepiej jednak inwestować przez wykorzystanie własnych nadwyżek, ponieważ to zmusza do efektywnego rozpoznania sytuacji, a w razie wpadki ekonomicznej tracisz tylko to, co samodzielnie wypracowałeś i nie masz zobowiązań finansowych do dalszych instytucji finansowych. Pojęcie oszczędzania i inwestowania przechodzi zatem płynnie i gwarantuje różne korzyści świadomym inwestorom indywidualnym. Jakie podejście jest ci bliższe?